KVK Teknik Servis, Çevre konusunda kuruluşundan itibaren hassasiyetini bir adım daha ileri taşıyarak Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın kuruluşuna destek vermiş ve halen desteğini devam ettirmektedir.

Çöpüne Sahip Çık VakfıÇöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpün doğru yere atılması ve çöp üretiminin en aza indirgenmesi yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlayarak, temiz bir çevre oluşturulması amacıyla Murat Vargı öncülüğünde 2015 yılında kurulmuştur. Misyonu, çöpten arınmış bir çevre için toplumda davranış dönüşümü sağlamak üzere çevre bilincini arttıran kampanyalar düzenlemek, eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek, çevre politikalarını iyileştirmek, ilham veren uygulamaları paylaşmaktır. Misyonunu gerçekleştirirken belediyeler, eğitim, medya, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kamu ve özel kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.
http://www.copunesahipcik.org